ENERGI

PMC Cylinders är en stor leverantör till energiproducenter runt om i världen. Vi har en unik kompetens vad gäller system och komponenter för olika energisystem – allt från utveckling och produktion till installation och underhåll.

Hydraulik för att styra dammluckor och reglera turbiner för vattenkraft, system för förbränning av biobränslen och hydraulik för vattenkraftverk är några av våra specialiteter.

VATTENKRAFT

PMC Cylinders levererar turn key lösningar för alla applikationer till dammluckor för vattenkraft.

FASTBRÄNSLE/BIOENERI

Vi har 30 års erfarenhet att leverera kompletta system av hydraulik till fastbränsle och bioenergi anläggningar. Vi ombesörjer allt från beräkningar till montage/installation.

VINDKRAFT

Tillsammans med PMC Technology utvecklar vi hydrauliska lösningar för pitch reglering där cylindrar är en vital del.

VÅG- OCH TIDVATTENKRAFT

PMC Cylinders är inblandade i flertalet innovativa utvecklingsprojekt beträffande hydrauliska lösningar för våg- och tidvattenkraft.

PMC CYLINDERS AB
Frideborgsvägen 21
567 30 Vaggeryd
Tel: +46 393 365 00