MOBILT

I de flesta arbetsfordon och i mobila utrustningar ingår hydrauliska system. I nära samarbete med våra kunder utvecklar och skräddarsyr vi pålitliga och funktionella lösningar, där vi tar hela ansvaret.

Våra hydraulcylindrar, kolvackumulatorer och kompletta hydrauliska lösningar förekommer i mobila applikationer hos världsledande

maskin- och arbetsfordonstillverkare och i utrustning för materialhantering som produceras av våra kunder.

Kraven på miljöanpassning, kostnadsoptimering, låg vikt och kompakthet leder till att hydrauliska ventilsystem oftast integreras i block.

 

GAFFELTRUCKAR

PMC Cylinders har ett komplett program av hydraulcylindrar för lager- och gaffeltruckar med lyft kapacitet 1,5 – 60 ton.

 • Sideshift- och gaffelspridningcylindrar
 • Styrcylindrar
 • Tiltcylindrar
 • Lyftcylindrar

EMPTY CONTAINER TRUCKAR

PMC Cylinders har ett komplett program för Empty container truckar.

 • Styrcylindrar
 • Tiltcylindrar
 • Lyftcylindrar

REACH STACKERS

PMC Cylinders har ett komplett program av hydraulcylindrar för Reach Stackers.

 • Styrcylindrar
 • Lyftcylindrar
 • Utskjutcylindrar

MATERIALHANTERING

PMC Cylinders har ett komplett program av hydraulcylindrar för materialhantering.

 • Stödbenscylindrar
 • Stödbensutskjutcylindrar
 • Lyftcylindrar
 • Jibbcylindrar
 • Utskjutcylindrar

MOBILKRANAR

PMC Cylinders har ett komplett program av hydraulcylindrar för mobilkranar.

 • Stödbenscylindrar
 • Stödbensutskjutcylindrar
 • Motviktscylindrar
 • Lyftcylindrar
 • Jibbcylindrar
 • Utskjutcylindrar

ARIAL PLATFORMS

PMC Cylinders har ett komplett program av hydraulcylindrar för arial platforms.

 • Stödbenscylindrar
 • Stödbensutskjutcylindrar
 • Vippcylindrar
 • Jibbcylindrar
 • Utskjutcylindrar

LANTBRUKSMASKINER

PMC Cylinders har ett komplett program av hydraulcylindrar för lantbruksmaskiner.

 • Serietillverkning av cylindrar i mindre dimensioner.
 • Manövercylindrar
 • Positioneringscylindrar
 • Överläckcylindrar

CONTAINEROK

PMC Cylinders har ett komplett program av hydraulcylindrar för containerok. Ett containerok består av ett flertal cylindrar med olika funktioner. Vår mångåriga erfarenhet av att leverera till dessa applikationer gör oss unika och våra kunder framgångsrika.

RENHÅLLNINGSFORDON

PMC Cylinders har ett komplett program av hydraulcylindrar för sopbilar.

 • Dubbelverkande teleskopcylindrar (tömningscylindrar)
 • Bakplattecylindrar
 • Kärllyftcylindrar
 • Frontlastcylindrar

GRUVMASKINER

PMC Cylinders har ett komplett program av hydraulcylindrar för gruvmaskiner för såväl under- som ovanjord liksom prospekteringsmaskiner.

 • Stödbenscylindrar
 • Vippcylindrar
 • Lyftcylindrar
 • Utskjutcylindrar
 • Styrcylindrar
 • Svingcylindrar
 • Tiltcylindrar

SNÖRÖJNING

PMC Cylinders har ett komplett program av hydraulcylindrar för snöröjningsfordon.

 • Kontroll av plogblad
 • Slungor
 • Styrning

PMC CYLINDERS AB
Frideborgsvägen 21
567 30 Vaggeryd
Tel: +46 393 365 00