DEVA-SMÖRJFRIA GLIDLAGER

LAGER I VÄRLDSKLASS – SPARAR BÅDE TID OCH PENGAR

 

PMC Cylinders erbjuder ett brett utbud av Deva-smörjfria glidlager. Deva värderas högt över hela världen för sina underhållsfria, självsmörjande glidlager som uppfyller högsta standard i industriella applikationer.

Användare av Deva-produkter kan dra nytta av mer än 60 års erfarenhet av självsmörjande lager inom många olika branscher och applikationer.

Du kan utnyttja de allra senaste landvinningarna inom materialteknik testad i moderna anläggningar. Låt våra ingenjörer hjälpa dig med materialval, design, monteringsråd och livslängdsberäkningar.

Deva är certifierade enligt DIN ISO 9001, ISO/TS 16949, DIN EN ISO 14001 och OHSAS 18001.

DEVA.METAL

Deva.metal är ett självsmörjande material för glidlager och resultatet av avancerad pulvermetallurgi. Glidlager av deva.metal är mer kompakta och resistenta mot slitage i jämförelse med enklare glidlager av oljeimpregnerad porös brons. Smörjmedlet är solitt, jämnt fördelat i hela materialet och ger en underhållsfri lagring. Deva.metal har egenskaper som gör det:

  • Utmärkt för torr långsam gång och hög belastning
  • Stick-slip-fritt
  • Högresistent mot värme och korrosion
  • Okänsligt mot föroreningar, partiklar och kanttryck
  • Enkelt att maskinbearbeta

DEVA.BM

Deva.bm är ett självsmörjande tunnväggigt kompositmaterial för glidlagring. Det består av ett bärande skikt av rostfritt standardstål eller brons som belagts med ett glidskikt av deva.metal. Glidskiktet appliceras genom en kombination av valsning och sintring.

Deva.bm erbjuder ungefär samma produktegenskaper som deva.metal men är avsett för ännu högre laster och erbjuder en ekonomisk lösning på många lagringsproblem.

DEVA.TEX

Deva.tex är ett högpresterande självsmörjande glidmaterial med ett glasfiberarmerat bärskikt. Glidytan kan maskinbearbetas och består av en fiberarmerad epoxiharts. PTFE är tillsatt i hartsblandningen och ger utmärkta smörjegenskaper. Deva.tex-lager finns som standard i upp till 200 mm enligt DIN 1850 och karaktäriseras av en mycket hög slittålighet och korrosionsbeständighet.

DEVA.GLIDE

Deva.glide är ett självsmörjande material för glidlagring och består av ett högkvalitetsbrons med depåer fyllda med ett fast smörjmedel av komprimerad grafit. En extra smörjfilm är applicerad på glidytan för att underlätta inkörningen.

PMC CYLINDERS AB
Frideborgsvägen 21
567 30 Vaggeryd
Tel: +46 393 365 00