Dubbelverkande hydraulcylindrar med slaglängder upp till 12 m