KARRIÄR

Vi har basen i Sverige men verkar globalt genom att följa med kunderna till nya marknader och genom våra internationella leverantörer och kunder.

Bygg din karriär tillsammans med oss, Nordens ledande leverantör inom hydrauliklösningar, där vi med vår unika samlade kompetens erbjuder helhetslösningar.

Vi finns lokalt, globalt och har en kulturell mångfald där dina idéer värderas högt och där du under eget ansvar bedriver ett självständigt arbete i samarbete med övriga medarbetare i en stimulerande och kreativ miljö. Vi har möjligheten att erbjuda dig en framtid som innehåller både utmaningar och utvecklingsmöjligheter oavsett om du väljer att jobba lokalt eller mer internationellt.

Våra medarbetare har en hög kompetens och vi nyttjar varje persons unika kunskap för att på bästa sätt möta kundernas behov.

ATT JOBBA PÅ PMC CYLINDERS

På PMC Cylinders har du goda möjligheter att få arbeta med omväxlande arbetsuppgifter. Vår verksamhet omfattar allt från produktutveckling/konstruktion, försäljning och marknadsföring, inköp, produktion, ekonomi etc.

Du kan utmana dig själv, uppleva nya miljöer och utveckla dina specialist- och ledaregenskaper.

 • Vi söker dig som
 • Är tekniskt intresserad
 • Är affärsorienterad
 • Är kreativ och problemlösningsorienterad

Välkommen med din spontanansökan, maila marie.ceder@pmccylinders.com

 

VÄRDEGRUND

Vår värdegrund ska stimulera till ökat engagemang från alla medarbetare.

PÅLITLIGHET

 • Att behandla andra som du själv vill bli behandlad ger trivsel och trygghet
 • Var öppen, ärlig och framåtriktad
 • Jobba enligt de processer, metoder och beslut vi kommit överens om
 • Chefer, ledare och medarbetare tar sitt ansvar att lyssna och kommunicera
 • Alla jobbar för en säker arbetsmiljö

KUNDFOKUS

 • Vi alla är leverantörer och kunder till varandra och delaktiga i resultatet
 • Överträffa kundens förväntningar när det gäller pålitlighet i kvalitet, kostnad och leveransprecision både när det gäller intern och extern kund.
 • Känn stolthet över ditt jobb och ditt företag inför alla intressenter
 • Säkerställ kompetens genom att jobba med kompetensutveckling.

FÖRBÄTTRINGAR

 • Alltid söka förbättringar i vårt sätt att leda, kommunicera och utföra uppgifter.
 • Att undvika slöserier
 • Tillsammans genomföra förbättringar och förändringar
 • Bättre att ta små steg varje dag än ett stort steg sällan
 • Jobba i förbättringsgrupper för att vara delaktig och samarbeta tvärfunktionellt.

PMC CYLINDERS AB
Frideborgsvägen 21
567 30 Vaggeryd
Tel: +46 393 365 00

Linkedinbild