KVALITET/MILJÖ

KVALITETSPOLICY

PMC Cylinders ska vara den ledande tillverkaren av tekniskt avancerade hydraulcylindrar till mobila OEM-kunder. Våra kunders högt ställda krav ska spegla vårt sätt att arbeta med kvalitet.

PMC strategi med ständiga förbättringar genomsyrar organisationen genom:

• Konstruktion och produktutveckling i nära samarbete med våra kunder.

• Validering av nya produkter genom tester och beräkningar.

• Tydligt dokumenterade processer med mätbara mål av kvalitet och leveransprecision.

• Information och utbildning verka för en hög kvalitetsmedvetenhet hos samtliga medarbetare.

• Information och utbildning verka för en hög standard av hydraulrenhet i alla våra produktionsprocesser för att minimera partiklar.

• Rotorsaksanalys för att finna grundorsaken till våra avvikelser så att de inte händer igen. 

Se våra kvalitetsdokument under Dokument.

MILJÖPOLICY

PMC Cylinders ska vara den ledande tillverkaren av tekniskt avancerade hydraulcylindrar till mobila OEM-kunder. Vi beaktar miljöfrågor vid utveckling av nya produkter och tillverkningsmetoder.

PMC strategi med miljöarbete genomsyrar organisationen genom att:

• Verksamheten skall bedrivas resurssnålt och effektivt.

• Avfall och utsläpp skall minimeras utifrån vad som är tekniskt och ekonomiskt möjligt.

• Lagar och andra krav skall följas.

• Vårt miljöarbete skall ständigt förbättras.

• Föroreningar skall förebyggas.

Se våra miljödokument under Dokument.

OMFATTNING

PMC Cylinders AB kvalitets- och miljöledningssystem omfattar verksamheten på Bäckaskog 12, Bäckaskog 23 och Yggen 1 i Vaggeryd. Kvalitets- och miljöledningssystemet omfattar även PMC Cylinders produkter och tjänster samt de krav som PMC Cylinders ställer på sina leverantörer och hanterar såväl externa som interna miljöfrågor, våra bindande krav samt intressenters väsentliga krav.

VALIDERINGSCENTER

• Vårt valideringscenter möjliggör att vi kan säkra produktens funktion och hållfasthet i ett tidigt skede. Detta kan korta av testperioden för våra kunder.

• Vi har kapacitet att göra fulla slag med fullt motstånd för cylindrar upp till ø140 och slaglängd 1600 mm.

• Vid långtidstest i vårt valideringscenter kan vi övervaka parametrar som renhet, temperatur över tid automatiskt. Detta sparas ner i en testrapport som genereras av mjukvaran. På detta sätt kan vi se onormala förändringar vid testning.

• Vår utrustning för pulsationstest möjliggör snabba testförlopp där vi tack vare vår breda erfarenhet vet att om cylindern klarar ett visst antal pulsationer kommer cylindern hålla länge i sin applikation.

• Efter genomförda tester görs alltid en noggrann undersökning samt rapport av våra duktiga ingenjörer.

PMC CYLINDERS AB
Frideborgsvägen 21
567 30 Vaggeryd
Tel: +46 393 365 00

Linkedinbild