AFFÄRSIDÉ

PMC Cylinders skall konstruera, tillverka och sälja kostnadseffektiva hydrauliska cylindrar samt nischade produkter till mobila OEM-kunder med stora krav i Europa. PMC Cylinders skall leverera produkter som möter våra kunders krav på kvalitet, ledtider och leveranssäkerhet.

VISION

PMC Cylinders skall vara den ledande tillverkaren av tekniskt avancerade och nischade produkter till internationella mobila OEM-kunder.

STRATEGI

PMC Cylinders strategi för att nå god lönsamhet och tillväxt kan sammanfattas i att bolaget skall:

  • intensifiera försäljningen inom prioriterade segment
  • utveckla vår satsning på utvalda nischade produkter och vårt erbjudande som solution provider
  • fokusering på kundernas behov, korta ledtider, ständiga förbättringar och vårt strategiska inköp
  • säkra kvalitet, kostnadseffektivitet och spetskompetens genom att kontinuerligt vidareutveckla organisation och processer
  • kontinuerligt investera i, och utveckla vår produktion för att nå en marknadsledande konkurrenskraft

HISTORIK

PMC Cylinders har tillverkat hydraulcylindrar och hydrauliska produkter sedan 1950-talet.
2009 skedde en sammanslagning av Vaggeryds Hydraulik AB och CA-Verken AB och bolagsnamnet blev PMC Cylinders. Redan tidigare hade Hällarydsverken AB som tillverkade stora cylindrar och Östermo Mekaniska som tillverkade mindre cylindrar i stora serier samt gaffelspridningsaggregat förvärvats av Vaggeryds Hydraulik AB.
Under 2007-2008 genomfördes stora investeringar i maskiner och byggnader samt en ny avdelning kallad ”Large” där cylindrar längre än 4 m tillverkas.

PMC Cylinders ingår sedan januari 2016 i Dacke Industri. 1 juli 2018 bildar Dacke Industri två cylinderverksamheter; PMC Cylinders och Arcos Hydraulik.
PMC Cylinders i Vaggeryd får en inriktning mot internationella OEM-kunder inom det mobila segmentet. Inom den verksamheten kommer nu 35 MSEK investeras under 1,5 år med fokus på kvalitet, leveranssäkerhet, arbetsmiljö, kapacitet och produktivitet.

PMC CYLINDERS AB
Frideborgsvägen 21
567 30 Vaggeryd
Tel: +46 393 365 00