AFFÄRSIDÉ

PMC Cylinders skall konstruera, tillverka och sälja kostnadseffektiva hydrauliska cylindrar samt nischade produkter till mobila OEM-kunder med stora krav i Europa. PMC Cylinders skall leverera produkter som möter våra kunders krav på kvalitet, ledtider och leveranssäkerhet.

VISION

PMC Cylinders skall vara den ledande tillverkaren av tekniskt avancerade hydraulcylindrar till internationella mobila OEM-kunder.

STRATEGI

Kontinuerlig förbättring
 • Investera i och utveckla vår produktion
 • Leveransprecision 
 • Kvalitet 
 • Produktivitetsförbättring 
Segmentera kunder
 • Mobila OEM kunder
 • Fokus på stora/långa cylindrar
Price Management
 • Leverera rätt produkt till marknadspris

 

VÄRDEGRUND

Stimulera till ökat engagemang från alla medarbetare.

PÅLITLIGHET

 • Att behandla andra som du själv vill bli behandlad ger trivsel och trygghet
 • Var öppen, ärlig och framåtriktad
 • Jobba enligt de processer, metoder och beslut vi kommit överens om
 • Chefer, ledare och medarbetare tar sitt ansvar att lyssna och kommunicera
 • Alla jobbar för en säker arbetsmiljö

KUNDFOKUS

 • Vi alla är leverantörer och kunder till varandra och delaktiga i resultatet
 • Överträffa kundens förväntningar när det gäller pålitlighet i kvalitet, kostnad och leveransprecision både när det gäller intern och extern kund.
 • Känn stolthet över ditt jobb och ditt företag inför alla intressenter
 • Säkerställ kompetens genom att jobba med kompetensutveckling.

 

FÖRBÄTTRINGAR

 • Alltid söka förbättringar i vårt sätt att leda, kommunicera och utföra uppgifter.
 • Att undvika slöserier
 • Tillsammans genomföra förbättringar och förändringar
 • Bättre att ta små steg varje dag än ett stort steg sällan
 • Jobba i förbättringsgrupper för att vara delaktig och samarbeta tvärfunktionellt

HISTORIK

PMC Cylinders har tillverkat hydraulcylindrar och hydrauliska produkter sedan 1950-talet.
2009 skedde en sammanslagning av Vaggeryds Hydraulik AB och CA-Verken AB och bolagsnamnet blev PMC Cylinders. Redan tidigare hade Hällarydsverken AB som tillverkade stora cylindrar och Östermo Mekaniska som tillverkade mindre cylindrar i stora serier samt gaffelspridningsaggregat förvärvats av Vaggeryds Hydraulik AB.
Under 2007-2008 genomfördes stora investeringar i maskiner och byggnader samt en ny avdelning kallad ”Large” där cylindrar längre än 4 m tillverkas.
PMC Cylinders ingår sedan januari 2016 i Dacke Industri. 1 juli 2018 bildar Dacke Industri två cylinderverksamheter; PMC Cylinders och Arcos Hydraulik.
PMC Cylinders i Vaggeryd får en inriktning mot internationella OEM-kunder inom det mobila segmentet. Inom den verksamheten investerades 35 MSEK med fokus på kvalitet, leveranssäkerhet, arbetsmiljö, kapacitet och produktivitet.

PMC CYLINDERS AB
Frideborgsvägen 21
567 30 Vaggeryd
Tel: +46 393 365 00

Linkedinbild